CENOVNIK USLUGA:

1. NOĆENJE – ZA JEDNU OSOBU

3.500,00

2. NOĆENJE - DVOKREVETNA SOBA

5.500,00

3. NOĆENJE - TROKREVETNA SOBA

7.500,00

4. NOĆENJE - ČETVOROKREVETNA SOBA

9.500,00

5. NOĆENJE - PETOKREVETNA SOBA

11.500,00

6. DNEVNI ODMOR - DVOKREVETNA SOBA

2.500,00

7. NOCENJE ZA DETE (2-7 GODINA)

1.750,00

8. DORUČAK

600,00

9. OBROK

650,00

* ZA BORAVAK DUŽI OD 3 DANA:

1. NOĆENJE – ZA JEDNU OSOBU

3.200,00

2. NOĆENJE - DVOKREVETNA SOBA

5.200,00

3. NOĆENJE - TROKREVETNA SOBA

7.200,00

4. NOĆENJE - ČETVOROKREVETNA SOBA

9.200,00

5. NOĆENJE - PETOKREVETNA SOBA

11.200,00

6. NOCENJE ZA DETE (2-7 GODINA)

1.750,00

7. DORUČAK

600,00

8. OBROK

650,00

* ZA BORAVAK DUŽI OD 7 DANA:

1. NOĆENJE – ZA JEDNU OSOBU

2.900,00

2. NOĆENJE - DVOKREVETNA SOBA

4.900,00

3. NOĆENJE - TROKREVETNA SOBA

6.900,00

4. NOĆENJE - ČETVOROKREVETNA SOBA

8.900,00

5. NOĆENJE - PETOKREVETNA SOBA

11.000,00

6. NOCENJE ZA DETE (2-7 GODINA)

1.750,00

7. DORUČAK

600,00

8. OBROK

650,00

* Napomena:

* ZA DECU DO 2 GODINE BORAVAK SE NE NAPLACUJE
* ZA DECU PREKO 7 GODINA NAPLACUJE SE PUNA CENA BORAVKA

* BORAVIŠNA TAKSA:

1. BORAVIŠNA TAKSA PO DANU ZA ODRASLU OSOBU

160,00

2. BORAVIŠNA TAKSA PO DANU ZA DECU 7-15 GODINA

80,00

Scroll to Top