CENOVNIK USLUGA:

1. NOĆENJE – ZA JEDNU OSOBU

4.500,00

2. NOĆENJE - DVOKREVETNA SOBA

7.000,00

3. NOĆENJE - TROKREVETNA SOBA

9.500,00

4. NOĆENJE - ČETVOROKREVETNA SOBA

11.500,00

5. NOĆENJE - PETOKREVETNA SOBA

14.000,00

6. DNEVNI ODMOR - DVOKREVETNA SOBA

3.000,00

7. NOCENJE ZA DETE (2-7 GODINA)

2.500,00

8. DORUČAK

800,00

9. OBROK

900,00

* ZA BORAVAK DUŽI OD 3 DANA:

1. NOĆENJE – ZA JEDNU OSOBU

4.500,00

2. NOĆENJE - DVOKREVETNA SOBA

7.000,00

3. NOĆENJE - TROKREVETNA SOBA

9.500,00

4. NOĆENJE - ČETVOROKREVETNA SOBA

11.500,00

5. NOĆENJE - PETOKREVETNA SOBA

14.000,00

6. NOCENJE ZA DETE (2-7 GODINA)

2.500,00

7. DORUČAK

800,00

8. OBROK

900,00

* ZA BORAVAK DUŽI OD 7 DANA:

1. NOĆENJE – ZA JEDNU OSOBU

4.000,00

2. NOĆENJE - DVOKREVETNA SOBA

6.500,00

3. NOĆENJE - TROKREVETNA SOBA

9.000,00

4. NOĆENJE - ČETVOROKREVETNA SOBA

11.000,00

5. NOĆENJE - PETOKREVETNA SOBA

13.500,00

6. NOCENJE ZA DETE (2-7 GODINA)

2.500,00

7. DORUČAK

800,00

8. OBROK

900,00

* Napomena:

* ZA DECU DO 2 GODINE BORAVAK SE NE NAPLACUJE
* ZA DECU PREKO 7 GODINA NAPLACUJE SE PUNA CENA BORAVKA

* BORAVIŠNA TAKSA:

1. BORAVIŠNA TAKSA PO DANU ZA ODRASLU OSOBU

160,00

2. BORAVIŠNA TAKSA PO DANU ZA DECU 7-15 GODINA

80,00

Scroll to Top